Pengertian Vulkanisme

   Vulkanisme adalah proses keluarnya magma dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi.Proses keluarnya magma dari dapur magma ke permukaan bumi,dapat terjadi dua kemungkinan.Pertama magma sampai ke permukaan bumi,dan kedua perjalanan magma terhambat sehingga tidak sampai ke permukaan bumi.Penyusupan magma yang masih berada di bawah permukaan bumi,dinamakan intrusi magma.Magma yang segera mencapai permukaan,apalagi terhenti di dalam bumi,maka lama kelamaan suhunya menurun,maka akhirnya akan mendingin dan membeku.Magma yang membeku di dalam bumi dapat berwujud batolit,lakolit,sill,dike,dan lain-lain.

   Ekstruksi magma yang menyebabkan letusan gunung api disebut erupsi.Tempat keluarnya magma di permukaan bumi dapat berwujud garis yang memanjang di permukaan bumi dapat berwujud garis yang memanjang dan memusat pada sebuah titik atau lokasi.Jika tempat magma yang keluar mengikuti patahan atau retakan yang memanjang sehingga tampak seperti garis yang memanjang disebut erupsi linear.Sebaliknya,hika tempat magma keluar memusat pada sebuah titik seperti kawah atau lubang kepundan di puncak vulkan (gunung) disebut erupsi sentral.Pada umumnya,magma yang keluar memusat pada sebuah lokasi sehingga terbentuklah gunung api seperti yang terlihat sehari hari .

   Magma yang mencapai permukaan bumi disebut lava.Lava itu ada yang cair encer,ada juga yang cair kental.Pada umumnya,erupsi linear menghasilkan lava cair dan membentuk dataran tinggi (plato).Contohnya,plato Sukadana (Sumatra),daerah sekitar Kutub Utara,Tanah Hijau,Islandia dan Spitbergen,serta tanah tinggi di Kanada Utara yang terkenal dengan nama Perisai Kanada.Pada erupsi sentral,lava yang keluar bervariasi dari cair encer hingga cair kental,dan akhirnya membentuk badan gunung api yang menjulang tinggi.Dengan demikian di muka bumi terdapat beberapa jenis bentuk gunung.


Share