Perilaku yang Mencerminkan Sikap Hormat dan Patuh kepada Guru

Perilaku yang Mencerminkan Sikap Hormat dan Patuh kepada Guru – Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru antara lain sebagai berikut.

 • Mendengarkan pelajaran yang sedang diberikannya dengan penuh hormat
 • Mengucapkan salam dan mencium tangan jika bertemu
 • Mengamalkan ilmunya dan membaginya kepada orang lain
 • Jujur dan terbuka dalam berbicara kepadanya
 • Murid harus mengikuti sifat guru yang dikenal baik akhlak,tinggi ilmu,keahlian,berwibawa,santun serta penyayang.
 • Tidak melawan,menipu,dan,membuka rahasia guru
 • Bersikap sabar terhadap perlakuan kasar atau akhlak buruk guru.Hendaknya berusaha untuk memaafkan perlakuan kasar,turut mendoakan keselamatan guru
 • Sopan santun ketika berhadapan dengan guru,misalnya ; duduk dengan tawaduk,tenang,diam,posisi duduk sedapat mungkin berhadapan dengan guru,menyimak perkataan guru sehingga tidak membuat guru mengulangi perkataanya
 • Menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru.Melalui itulah ia mengetahui apa yang harus dilakukan dan dihindari.
 • Tidak dibenarkan berpaling atau menoleh tanpa keperluan jelas,terutama saat guru berbicara kepadanya
 • Murid harus mengagungkan guru dan meyakini kesempurnaan ilmunya.Orang yang berhasil menjadi ilmuwan beasr,sama sekali tidak boleh berhenti menghormati guru.
Nah itu tadi mengenai Perilaku yang Mencerminkan Sikap Hormat dan Patuh kepada Guru ,Jika ada yang ditanyakan bisa anda cantumkan di komentar dan Semoga bermanfaat !
Share