Sikap Mulia yang Mencerminkan Etos Kerja dan Hikmah Bekerja Keras


Pada artikel kali ini, masrafli.com akan membahas mengenai Sikap Mulia yang Mencerminkan Etos Kerja dan Hikmah Bekerja Keras. Oke langsung saja, berikut ini pembahasannya.

Sikap Mulia yang Mencerminkan Etos Kerja
Sikap mulia yang mencerminkan perilaku etos kerja tinggi antara lain sebagai berikut.

 • bersungguh-sungguh mencari rezeki yang halal,sebab Allah tidak akan memberi rezeki pada orang yang malas
 • tidak mudah putus asa bila dalam bekerja tau belajar menemui hambatan,tetap berusaha mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi
 • tidak suka menunda-nunda pekerjaan
 • apabila telah berhasil memperoleh apa yang direncanakan,tidak cepat merasa puas,akan tetapi terus terpacu untuk lebih kreatif
 • apabila menghadapi pekerjaan yang tidak disukai,maka tetap tekun menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan hati sabar
 • senantiasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan

Hikmah Bekerja Keras
 • mengembangkan potensi diri seperti bakat,minat,pengetahuan dan keterampilan.
 • mendatangkan kesuksesan
 • meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk individu maupun sosial
 • meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
 • mendapatkan pahala dari Allah swt. karena selalu bersyukur dengan hasil yang diperoleh dari sikap bekerja keras.
Share